eODDLUŽENÍ.cz

Chcete se zbavit až 70% dluhů?
Chcete konzultaci zdarma?
Máte jen dvě minuty?
Spočítejte si to

Proč se vydat cestou zákonné insolvence?

Dluhy může udělat každý z nás. Důležité je však vědět to, že pokud je chceme řešit, může nám pomoci například insolvence. A proč se vydat právě touto cestou? Na tuto otázku vám odpovíme. Hned první odpověď se týká toho, že této cesty může požádat každý. Kalkulačka insolvence je totiž možností, jak si může nejenom zaměstnanec, ale třeba také živnostník snadno a jednoduše spočítat to, proč se vydat právě touto cestou. Důležité je hlavně to, aby měl příjem, popřípadě aby měl majetek, v rámci kterého bude moci své konkrétní dluhy také uhradit.

Insolvence umí odpustit dluhy

Nastíníme-li se, co je insolvence, je třeba říci, že se jedná o oddlužovací proces, se kterým přichází právě náš stát. A ten nabídne také několik pozitiv. Mezi to hlavní rozhodně patří to, že nám může insolvence vcelku jednoduše a také rychle odpustit naše dluhy. Stačí jenom, abychom splatili 30 procent svých závazků. Pokud tak učiníme v rámci pětiletého období, může být zbytek dluhů definitivně odpuštěný. My tak vycházíme s čistým štítem a registr dlužníků insolvence nás definitivně vyřadí právě ze své databáze. A to je pro mnohé dlužníky s doslova neřešitelnými dluhy velmi zajímavá výhoda.

Insolvence fyzických osob umožní řešit dluhy dvěma způsoby

Pozitivum rozhodně najdeme také v tom, jakými způsoby vlastně můžeme naše současné dluhy řešit. Zde bychom neměli zapomenout hlavně na fakt, že kromě pravidelných splátek může být sledování insolvence spojeno ještě s druhou možností řešení našich dluhů. O jakou možnost se jedná? O tu, že nám insolvence fyzických osob umožní prodat náš majetek. To je spojeno s tím, že tak získáme peníze, které můžeme následně také použít na samotné hrazení našich jednotlivých dluhů. Díky tomu můžeme snadno splatit výše uvedenou hraniční částku, nebo třeba všechny naše závazky, pokud jsou menší.