eODDLUŽENÍ.cz

Oddlužení fyzické osoby

Insolvence fyzické osoby je v každém případě mnohem lepší řešení než exekuce. Pokud se ocitnete v nezvladatelné finanční situaci, je nejlepší se sám od sebe přihlásit a vyhlásit takzvaný osobní bankrot, ke kterému přidáte žádost o oddlužení. Pokud Vám bude žádost schválena soudem, nemusíte se bát exekucí, žalob a dalších nepříjemných situací. Stále Vám ale zůstává povinnost své závazky zaplatit. O způsobu zaplacení rozhodují věřitelé, kteří volí mezi splátkovým kalendářem a prodejem Vašeho majetku.


Ve velké většině případů se věřitelé přikloní ke splátkovému kalendáři, který je postaven tak, aby Vás nutil vetšinu Vašich příjmů dávat na uhrazení dluhů. Takhle to trvá pět let, v nichž musíte splatit alespoň 30% dluhů. Pokud jste poctiví, podaří se Vám splátkový kalendář splnit a máte po pěti letech splaceno 30% dluhů, soud Vám zbytek dluhu odpustí.

Oddlužení fyzické osoby a insolvence stále více pomáhá

Lidí, kteří žádají o oddlužení fyzické osoby, je každým rokem více. V roce 2014 bylo takových lidí více než 21 000. Postupně se také lidé naučili podávat oprávněné a formálně správné žádosti o oddlužení fyzické osoby, což podpírá statistika, že 75% žádostí je soudy vyřízeno kladně. Velkou zásluhu mají poradenské společností, které nechtějí po klientech poplatky předem, ale spíše efektivně poradí.