eODDLUŽENÍ.cz

Chcete se zbavit až 70% dluhů?
Chcete konzultaci zdarma?
Máte jen dvě minuty?
Spočítejte si to

Insolvence fyzické osoby

Počínaje rokem 2008 se do insolvence mohou dostat i fyzické osoby. Insolvence znamená platební neschopnost a jedná se o stav, ve kterém není subjekt (fyzická osoba) schopna dostát svým finančním závazkům. Jedná se tedy o neschopnost splácet půjčky, platit nájem či sociální a zdravotní pojištění.


Rozhodně je lepší zvolit insolvenci a oddlužení fyzické osoby místo exekuce. Pokud podáte žádost o oddlužení, exekutoři si na Vás už nepřijdou. Vy se ale dostanete na rozcestí, na němž volí cestu věřitelé. Ti rozhodnou, zda dluhy budete splácet podle splátkového kalendáře nebo jestli bude prodán Váš majetek. Ve většině případů volí věřitelé první možnost. Když poté poctivě platíte podle splátkového kalendáře a do pěti zaplatíte alespoň 30% dluhu, soud Vám zbytek dluhu odpustí.

Osobní bankrot

Vyhlášení osobního bankrotu je na samotném dlužníkovi a to na základě insolvenčního zákona, který platí od prvního ledna 2008. Podaný návrh poté zkoumá soud a zabývá se majetkovými poměry dlužníka. Soud poté rozhodne, zda je dlužník schopen dostát alespoň části svých závazků, to jest dokáže splatit nejméně 30% do pěti let a tím dlužníkovi povoluje oddlužení.


Ve chvíli, kdy je oddlužení schváleno soudem, vše závisí na rozhodnutí věřitelů. Ti buď povolí splátkový kalendář, nebo se prodá dlužníkův majetek a tím se uspokojí pohledávky věřitelů.